logo Mój kąt w internecie

CV

CV - wersja PDF

Michał Soida
Telefon:+48 603 546 991
E-mail:[email protected]

Profil zawodowy

Kierownik działu rozwiązań mechatronicznych, z sześcioletnim doświadczeniem w obszarze architektury rozwiązań programistycznych z zakresu robotyki przemysłowej. Najważniejsze kompetencje: zarządzanie kilkuosobowym zespołem interdyscyplinarnym, integracja komponentów systemu sterowania robotem przemysłowym, opracowywanie rozwiązań mechatronicznych dla przemysłu. Największy sukces: projekt serii modułowych manipulatorów przemysłowych, prowadzony i zrealizowany od pomysłu do prototypu komercyjnego urządzenia.

Doświadczenie zawodowe

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Kierownik działu rozwiązań mechatronicznych
01/2022 - obecnie

 • Zarządzam pracą interdyscyplinarnego zespołu (programiści, elektronicy, automatycy, mechanicy) w systemie zwinnym (Agile, SCRUM), deleguję i rozliczam zadania, terminowo realizując ustalone cele. Dążę do budowy samosterownego zespołu B&R.
 • Opracowuję i uzgadniam z Zarządem strategiczne plany rozwoju prowadzonych projektów B&R, podejmuję kluczowe decyzje w zakresie rozwiązań oraz harmonogramów realizacji. Łącznie prowadziłem trzy innowacyjne projekty z zakresu robotyki.
 • Rekrutuję nowych pracowników oraz definiuję zakresy zadań i obowiązków. Prowadziłem i uczestniczyłem w kilkunastu rozmowach rekrutacyjnych.
 • Wspieram zespół merytorycznie, technicznie i organizacyjnie. Szkolę i rozwijam pracowników. Zapewniam efektywność pracy zespołu w wysoce dynamicznym środowisku, m. in. rozwiązując pojawiające się konflikty, wynikające z presji czasu oraz wyzwań logistycznych i technicznych.
 • Dbam o efektywną współpracę i komunikację z innymi działami firmy, a także podwykonawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Team Leader, główny programista systemów sterowania
04/2020 – 12/2021

 • Zarządzałem pracą zespołu programistów C++, który opracował system sterowania robotami przemysłowymi: PROF.900.6, PROF.700.3, EDU.500.05.
 • Proponowałem i uzgadniałem koncepcje rozwiązań technicznych, harmonogramu oraz budżetu z przełożonym.
 • Rozwijałem architekturę i programowałem (C++, Python) system sterowania robotami przemysłowymi, wprowadzając autorskie rozwiązania i optymalizacje.
 • Zapewniałem zgodność oprogramowania z założeniami projektowymi oraz współdziałanie systemu z częścią elektroniczną i mechaniczną.

Programista systemów sterowania
09/2017 – 03/2020

 • Rozwijałem oprogramowanie do komunikacji między komponentami robota przemysłowego.
 • Projektowałem generator trajektorii ruchów manipulatora.

Soida Management Consulting & Coaching

Zarządzanie systemami informatycznymi, wsparcie w zakresie IT
09/2011 – obecnie

 • Zarządzam firmowym serwerem i usługami sieciowymi (www, e-mail, kalendarz, NAS).
 • Podejmuję decyzje o zakupie nowych usług i sprzętu komputerowego.
 • Wspieram pracowników w zakresie obsługi systemów komputerowych.
 • Rozwiązuję pojawiające się problemy z obsługą sprzętu i oprogramowania.

Comarch SA

Java Developer
06/2015 - 12/2015

 • Dostosowywałem środowiska demonstracyjne produktu do potrzeb konsultantów
 • Tłumaczyłem procesy i środowiska demonstracyjne
 • Integrowałem środowiska testowe i systemy ciągłej integracji
 • Rozwijałem system zarządzania i archiwizowania dokumentacji i procesów.

Projekty dodatkowe

 • Manipulator przemysłowy koła naukowego AGH Robotics (Nagrodzony w konkursach ABB IT Challenge 2015 i 2017, Robomaticon 2017, RoboTEC 2017).
 • Stacja kontrolna łazika marsjańskiego AGH Space Systems (lider zespołu).
 • Laboratorium sieci komputerowych i serwerów korporacyjnych (Proxmox VE Cluster).
 • System inteligentnego domu, umożliwiający zdalną kontrolę, archwizację pomiarów i wizualizację parametrów (Home Assistant, ESPHome, Z-Wave).

Umiejętności

 • Zarządzanie pracą zespołu oraz projektami w środowisku Atlassian (Jira, Confluence).
 • Dobra znajomość metodologii zwinnych (Agile, SCRUM).
 • Programowanie w języku C++ oraz Python na poziomie zaawansowanym.
 • Administracja systemem Linux (Debian) oraz serwerem plików (TrueNAS).
 • Zarządzanie klastrem serwerów korporacyjnych (Proxmox VE).
 • Administracja firmowymi sieciami komputerowymi (MikroTik).
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1/CAE).

Edukacja

 • Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej (katedra Robotyki i Mechatroniki).
 • Założyciel studenckiego koła naukowego AGH Robotics.
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek Inżynieria Mechatroniczna).
 • Kursy metodologii Agile i Jira (dobre praktyki Agile, Jira Advanced Roadmaps).
 • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV.
 • Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - poziom podstawowy.
 • Kurs obsługi i programowania sterowników PLC dla służb utrzymania ruchu.
 • Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).
 • Internetowe kursy Stanford University: “Algorithms: Design and Analysis” oraz “Cryptography”.
 • II miejsce i III miejsce w konkursie ABB IT Challenge 2015 i 2017.